Storitve spleta 2.0 (Nika Vrtačič)

Izbrala  sem si vlogo predmetnega učitelja likovne vzgoje. Storitve, ki jih bi uporabljala v razredu so blog ter Wikipedija, obe spadata v storitve Spleta 2.0. Te dejavnosti bi vključila učencem v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, torej od 7. do 9. razreda. Blog ali spletni dnevnik je spletno mesto, na katerem avtorji s pomočjo preprostega vmestnika objavljajo besedilo, posnetke, slike, spletne povezave, bralci pa imajo možnost komentirati avtorjevo delo. Naš blog bi bil namenjen novicam, komentarjem določene teme in kot osebni dnevnik učencev glede likovnih napredovanj med poukom. Za blog bi uporabljala storitev WordPress, saj se s to storitvijo srečujemo med predavanji in sem mnenja, da bodo po razlagi učenci brez problema sodelovali na storitvi. Wikipedija pa je spletna stran, ki omogoča uporabniku pisanje, popravljanje in oblikovanje vsebin. Na Wikipediji imamo dostop do raznih gradiv iz katerih se lahko bralec pouči.

Aktivnosti, ki bi jih namenila v Blogu je predvsem objavljanje iz strani učencev in njihove učiteljice. Iz učiteljeve strani objav bi učenci imeli dostop do raznih spletnih povezav, kot so: novice o prihajajočih razstav, ki si jih bi lahko ogledali, Wiki strani za globlje raziskovanje učnega gradiva in celo aktualne novice, kjer bi učenci izvedeli o raznih ugodnih znižanjih na likovni material, saj  se zavedam, da učenci prihajajo iz različnih družinskih okoljih. Iz strani učencev se bi blog uporabljal v smislu refleksije dela v učilnici. Objavljali bi svoje izdelke in ob njej napisali kratko refleksijo, kaj so se ob delu in pouku naučili. Spodbujala bi tudi dodatno zanimanje za likovno področje, zato bi bili učenci potrebni narediti kratko predstavitev na blogu, ki bi bila povezana z učnim načrtom v kurikulumu. Te informacije, ki bi jih uporabljali za predstavitev bi našli na spletnih povezav Wikipedije, kjer bi imeli dostop do dovolj gradiva, iz katerih bi bili zmožni se pravilno naučiti o tematiki, ki jo bodo predstavili na blogu ter učilnici. Učenci se bi s tem naučili osnovne uporabe bloga, kako zavarovati svoja dela in slike, saj tem problemom ne namenimo dovolj pozornosti. Poleg tega se bi naučili pravilno objavljati svoje delo, z pravilnimi zanamkami in pravilno uporabo priponk in spletnih povezav. Sodeloval bi z ostalimi učenci in komentirali objave drugih.

Moja pričakovanja zajemajo ne le učenčevo sodelovanje med poukom, ter tudi sodelovanje na spletišču, prek katerega se bojo navadili na varno objavljanje ter sodelovanje med drugimi učenci izven pouka in ustvariti bolj izobražen likovni pogled. Od storitve bloga pričakujem pozitivno aktivnost med učenci ter večje zanimanje za svoja nastala dela in na splošno likovnega predmeta. Zaradi spletnih objav pričakujem, da se bo učencem razvil likovni besedni zaklad ter da se bodo znali lažje likovno izražati, tudi na kritični ali samokritični način. Kar je tudi pomembno, je to, da se bodo naučili varno objavljati avtorsko delo in jo znali avtorsko zaščititi, saj menim, da se mora učenec zavedati nevarnosti nepravilnega ravnanja na spletišču. Pri predstavitvah, za katere bodo črpali iz Wikipedije, pričakujem, da bodo znali pravilno izločiti pomembne podatke za svojo predstavitev in se tako naučili bolj poglobiti v samo predstavitev. Pričakujem, da se bodo preko Wikipedije pravilno naučili navajati vire.

Ocenjevanje bo zgolj na aktivnosti na spletišču. Ker se zavedamo, da vsak ni zmožen dostopa do računalnika v domačem okolju, bi tudi omogočili redne ure v računalniški učilnici, kjer bi se lahko ob določeni uri učenci udeležili spletnih objav v blogu. V ocenjevanje bi tudi spadalo pravilna uporaba virov, pravilno označena avtorska dela, pazljivost na internetu, redna aktivnost učenca med komentarji, pravilna uporaba spletnih povezav ter pravilno likovno izražanje. Rezultati dela se bi predvsem povezali z učnimi cilji kurikuluma na področju nadgradnje likovnega izražanja in uporabi likovne tehnike. V skladu nastalega likovnega dela bi bil učenec v blogu zmožen pravilno pojasniti proces nastanka dela, ter dostop do likovnih pojmov in dodatnih informacij na Wikipediji.

Moje mnenje o uporabi Spleta 2.0 v razredu je, da se učenec v sedanjem času ne zaveda, koliko so njegova dela zaščitena na spletu, ravno tako pa ni dovolj zgodi seznanjen o nevarnostih nepravilnega objavljanja in prevzema tujih virov. Uporaba spleta 2.0 bi bilo v učenčevo korist, vendar je dolžnost šole, da posameznega učenca seznani z varno uporabo. Digitalni svet bi morali postopoma predstaviti učencem,  zraven pa tudi dati pozornost učencem, ki doma nimajo dostopa do računalnika. V sedanjem času je digitalni svet eden od funkcij vsakdanjega življenja, z njem pridemo do hitre rešitve, temveč se moramo zgodaj zavedati o varni uporabi spletišč.

Viri:

 

 

(Skupno 91 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost