Projektno učno delo podprto z digitalnimi kompetencami spleta 2.0

Za projektno učno delo, podprto s storitvami in aplikacijami spleta 2.0, bi pri predmetu likovna umetnost razvijala digitalne kompetence učencev  tretje vzgojno-izobraževalnega obdobja.  Kot predmetni učitelj likovne umetnosti, bi učencem osmega razreda s pomočjo digitalne vsebine želela pokazati in približati vsebino dane naloge za lažje razumevanje in izvajanje.

Aktivnost

Za nalogo, ki jo bodo opravljali učenci osmega razreda sem izbrala Tonsko slikanje. Učenci v prvem delu naloge ročno naslikajo željen motiv, ki si ga bodo lahko izbrali s pomočjo  raziskovanja preko šolskih računalnikov ali tablic na spletnih straneh,kot sta Pexels in Pixabay.  Ko izberejo željen motiv  se  nato z delom seznanijo s prikazom globine prostora in tridimenzionalnosti predmetov ali oseb. Slikajo s pomočjo  temnjenja z uporabo črne barve in svetlenja praviloma  z uporabo bele barve. Pri tem pa morajo upoštevati svetlostno lestvico baru ki jih bodo izbrali. V drugem delu naloge, ko imajo učenci ročno naslikano delo že končano bodo isti motiv poustvarili še digitalno in sicer, kot rastrsko grafiko s pomočjo programa Krita, ki si ga lahko naložijo tudi na domače računalnike. Za konec pa učenci svoja dela in postopek izvedbe  predstavijo razredu in naredijo digitalno predstavitev s pomočjo programa Powerpoint ali Prezi.

Postopek naloge

Naloga se bo izvajala individualno, a medsebojna pomoč je vsekakor dobrodošla. Čas za izdelavo celotnega projekta bi bilo vsaj mesec dni, bolj natančneje en  teden za izdelavo ročno naslikanega dela, dva tedna za izdelavo rastrske grafike in teden dni za izdelavo in predstavitve. Učenci se s podanimi navodili o izvedbi in potrebni opremi  za projekt nato organizirajo sami. Zaželen je vsaj en posvet z učiteljem likovne umetnosti in tedenski pregled napredovanja  za razne popravke in nasvete pri izvedbi. Če pa bi imel kdo mogoče še kaka nerazumevanja ali vprašanja pa me lahko obvestijo na služben elektronski naslov.

Oprema

Učenci si bodo za izdelavo projekta lahko pomagali z vso windows programsko opremo na šolskih računalnikih, kot tudi z že omenjenimi spletnimi stranmi  Pexels in Pixabay za raziskovanje fotografij, ki niso avtorsko zaščitene  oziroma so proste za uporabo in s tem tudi primerne za uporabo za razne predstavitve… Za izdelavo rastrske grafike lahko uporabijo prosto dostopen program Krita katerega lahko namestijo tudi na domačih računalnikih če želijo delo izvajati tudi doma, drugače je ta dostopen na šolskih računalnikih. Za izdelavo predstavitve pa lahko uporabijo Microsoftov Powerpoint ali Prezi, ki je internetno dostopna stran za izdelavo predstavitve.

Pričakovani rezultati dela

Učenci bodo morali v nalogi izdelati predstavitev, ki jo bodo predstavili s pomočjo projekcije. Na projekciji bodo prikazali postopek izdelovanja prve in druge faze projekta. Pri prvi fazi bodo definirali zakaj so izbrali svoj motiv in zakaj je  ta primeren za tonsko slikanje, pri tem naj omenijo uporabo svetlenja in temnjenja uporabljenih barv. V drugi fazi predstavijo svojo digitalno, rastrsko sliko ter razložijo postopek izdelave, kako so se lotili grafike, katere funkcije so uporabili in kakšno se jim je zdelo digitalno umetniško ustvarjanje nasploh.  Cilj tega projekta je učence seznaniti, da vsako ročno ustvarjeno umetniško delo (v tem primeru Tonsko sliko) lahko pretvorijo v digitalni verzijo in jih s tem naučiti in spodbuditi  digitalnega ustvarjanja. Pri tej nalogi učenci eksperimentirajo z svetlostno lestvico baru in s tem ustvarjajo globine prostora z temnjenjem in svetlenjem  za kar je rastrska grafika primerna, ker nam ponuja veliko razsežnost barv, ki jih lahko uporabimo pri modelaciji predmetov.

Kriterij ocenjevanja

Nalogo bi ocenjevala na podlagi izvedbe, kreativnosti in vloženega truda. Projektno nalogo mora vsak posameznik oddati in predstaviti na določen datum, če tega učenec ne stori bo naloga slabše ocenjena. Tisti učenci, ki bodo zdravstveno odsotni pa naj mi nalogo pošljejo na elektronski naslov. Ocenjevanje bo potekalo pred celim razredom, kjer bom vsakemu učencu posebej razložila napake in prednosti njihovega projekta. Vse primere prve in druge faze projekta pa bomo na koncu še skupaj primerjali.

Ovrednotenje nalog

  1. Faza: Ročno naslikana tonska slika (35%
  2. Faza: Digitalna slika (45%)
  3. Faza: Predstavitev projekta (20%)

Digitalne kompetence

Učenci skozi aktivnost pri projektnem delu razvijajo naslednje kompetence:

  • ustvarjajo in urejajo nove vsebine
  • rešujejo konceptualne probleme s pomočjo digitalnih orodji
  • kreativno uporabljajo tehnologijo
  • se umetniško izražajo skozi tehnologijo
  • govorno predstavitev podprejo s pomočjo tehnologije

Splet 2.0 in pedagoško kolo

Uporaba spleta 2.0 in pedagoškega kolesa pri učnih urah se mi  zdi zelo efektiven in uporaben pristop. Še posebej zato, ker pritegne pozornost učencev in jim snov predstavi na nek drugačen in bolj zanimiv način. Naprimer s pomočjo pedagoškega kolesa lahko poučujemo bolj sproščeno in motivacijsko, saj tako še bolj pritegnemo učence in uro naredimo bolj pestrejšo in zanimivo.  Življenja brez uporabe spleta 2.0 si danes skoraj da več ne moramo predstavljati, saj nam ta omogoča večino aktivnosti brez katerih ne moremo več delovati. Za poučevanje pa je še tako pomemben, saj se tehnologija hitro  nadgrajuje in zato moramo mi in otroci skupaj rasti s tehnologijo in jo tudi uporabljati, kot posamezniki in tudi v učno primerne namene.

Viri

Pedagoško kolo, pridobljeno s:

file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN.pdf  [19.12.2019 ]

Program osnovna šola, učni načrt, likovna vzgoja povzeto po:

http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf [19.12.2019 ]

Tonsko slikanje povzeto po:

https://eucbeniki.sio.si/lum8/3390/index3.html [19.12.2019 ]

Digitalne kompetence povzete po:

https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3712/mod_assign/intro/DIGCOMP_Horizon.pdf  [19.12.2019 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost