Projektno učno delo podprto z digitalnimi kompetencami 2.0.

Za nadaljnjo opisano projektno nalogo, sem se odločila da bi bila najbolj primerna za osnovnošolce 9. razreda. Učenci bi tu združili in nadgradili svoje predznanje o uporabi interneta in likovnih pojmih. Cilj naloge je, da učenci na podlagi svoje domišljije razvijejo svojo misel ter se tekom tega seznanijo z novimi digitalnimi kompetencami.

POTEK PROJEKTNEGA UČNEGA DELA

Projektno delo, bo podprto z likovnim elementom in sicer barva. Naloga bi se razpotegnila čez 4 šolske ure. Prvo uro bi posvetila sami razlagi o projektu ter seznanila učence z likovno snovjo ter tehnološkim znanjem potrebnim za izvedbo le te naloge. Najprej bom seznanila razred z vsemi likovnimi elementi in nato naredila poudarek na barvi in njenimi lastnosti. Učencem bi razložila delitev barv na primarne, sekundarne in terciarne barve. V nalogi se bomo posvetili kontrastu, ki ga s pomočjo barve lahko dosežemo na različne načine. Izbrala sem si Temno-Svetli kontrast ter Komplementarni kontrast, katerega bomo dosegli z mešanjem dveh barv; primarna ter pa terciarna barva dosežeta tak tip kontrasta. Razred bom seznanila tudi z aplikacijami in programi s katerimi bodo naredili projekta. Če imajo vsi učenci pri sebi telefon, ki bo potreben za nalogo, lahko že v prvi uri, z mojo pomočjo naložimo aplikacije potrebne za izvršitev.  Naslednji dve uri se bosta posvetili dvema nalogama ter morebitnimi vprašanji, ki bi jih učenci imeli, zadnja ura pa bi služila predstavitvi le teh nalog.

PRVA NALOGA

Prvi in bolj preprost kontrast, ki ga bomo v razredu poskusili je Temno-Svetli kontrast. Pri tem je najbolj učinkovito če sta barvi omejeni samo na Črno in Belo. Tako se bo učenec sprva seznanil delovanju kontrasta in ne sožitju dveh živih barv. Pri projektu bi bila nujna uporaba telefona/ prenosnega računalnika ali tablice. V primerih, da učenec nima svojega orodja, bi se tvorile manjše skupine po dva. V kolikor se to zgodi, bi pari morali oddati in predstaviti dva primera za vsako nalogo.

Naloga bi se nagibala k bolj svobodni izvršitvi. Učenec lahko Temno-Svetli kontrast Črno-Bele barve predstavi z avtorsko fotografijo, digitalno ilustracijo ali internetno fotografijo z ustreznimi licencami. Motiv slike oz. ilustracije si učenec oz. učenca izbereta sama. Če se izbere avtorska fotografija, je pomembno da se fotografija spremeni v črno-belo fotografijo. To se lahko doseže z uporabo aplikacije PicsArt, ki nam tudi omogoči storitev Risanja. Na fotografijo učenec lahko doriše elemente in s tem doseže črno-beli kontrast. S prej omenjeno aplikacijo ali s programom InkScape, se učenec lahko odloči svoj motiv digitalno narisati. Oba programa omogočata variacijo čopičev, ter raznih že podanih oblik, ki bi olajšale delo.  Če pa se učenec odloči uporabi slike iz interneta, se nato uporabi stran Pixabay. Vse prej navedene aplikacije oz. internetne strani in njihovo uporabo, sem učence seznanila že prvo uro, tako da so usposobljeni jih samostojno uporabljati.

DRUGA NALOGA

Pri drugi nalogi, bi učenci uporabili svoje znanje pridobljeno iz prve ure. Komplementarni kontrast bodo dosegli s kombinacijo dveh barv, ki so si v barvnem krogu nasproti. Torej učenec ima na izbiro dvojice : rumena-vijolična, modra-oranžna ali rdeča-zelena.

Cilj te naloge je naredili  komplementarni kontrast in hkrati doseči barvno iluzijo. To bodo učenci dosegli z razdelitvijo poljubljenega formata na dve enakovredni polovici. Vsaka polovica bo ene barve izbrane barvne dvojice in na svoji sredini imela manjši krog v svetlo sivi barvi. Učenec se nato mora domisliti nekega vzorca, ki ga bo nanesel čez celotno postavitvijo a mora paziti da je barva vzorca nasprotna barvi podlage in da sam vzorec ne prekriva siv krog. Torej, če si kot primer vzamemo barvno dvojico rdeča-zelena. Tam kjer bo podlaga zelena, bo vzorec rdeč in obratno. Pazi da se siv krog ne prekriva, saj tako ne bo prišlo do barvne iluzije. Barvna iluzija je takoj zaznavna, saj kljub temu da sta siva kroga na obeh polovicah istega tona, dobimo občutek da sta si drugačna.

Izdelek te naloge, se zopet lahko naredi z  istimi progami kot prejšnja naloga ( PicsArtInkScape in Pixabay).

PREDSTAVITEV

Kot zadnji del projekta in v sklopu zadnje učne ure, bi prišle na vrsto predstavitve. Vsak učenec bi svoji nalogi predstavil pred razredom.  Predstavil bi svoj motiv, uporabljene aplikacije/programe ter razložil katero barvno dvojico pri komplementarnem kontrastu je uporabil.

UPORABLJENE APLIKACIJE/ PROGRAMI

PicsArt : Brezplačna Android in IOS aplikacija, ki nudi orodja za urejanje fotografij.

InkScape : Brezplačni urejevalnik vektorskih grafik.

Pixabay : Nudi kvalitetne slike s primernimi licencami za našo uporabo.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

S predstavitvijo raznih programov ter aplikacij, se učenec seznani z novimi digitalnimi kompetencami.  S prej omenjenimi orodji, je posameznik prišel do svojega cilja, ob predstavitvi končnega izdelka pa se učenec seznani še z drugimi programi namenjenimi komunikaciji in deljenju vsebin znotraj digitalne tehnologije. Možnih je več programov, s katerimi je učencem omogočene hitro in učinkovito deljenje, kot je npr. Dropbox , za predstavitev naloge pa je možna izbira PowerPoint. Poleg digitalnih kompetenc, ki jih učenec tekom projekta pridobi, učenec nadgradi tudi ali samostojno delo ter iniciativnost, če pa je bilo zaradi raznih okoliščin skupinsko delo, pa se učenec seznani z interaktivnostjo ter skupinskim delom.

Vsi navedeni programi so namenjeni uporabi tudi izven šolskih dejavnosti, ter nadaljnji uporabi ter nadgraditvi znanja v digitalnem svetu.

KRITERIJ OCENJEVANJA

Ocenjevanje se bi odvijalo med predstavitvami. Na podlagi same predstavitve in zagovora narejenega dela ter sami izvršitvi del na estetski ravni, bi posameznik dobil oceno. Z manjšimi napakami, ter samostojnim popravkom že med govorom, bi to jamčila še za odlično oceno. Če pa pri zagovoru pride do neutemeljenih trditev, napačnih izrazov oz. je naloga oddana po danem roku , se ocena avtomatsko zniža.

UPORABA STORITEV SPLETA 2.0.

Dostop  do tehnologije pri izobraževanju je sprejemljivo, če jo znamo uporabljati. Vzpodbujanje k pravilni uporabi tehnologije je lahko koristno v samem postopku izobraževanja. Zaplet nastopi, ko se obračanje na tehnologijo odvija pri nepotrebnih okoliščinah npr. zanašanje na internetne vire, namesto knjižnih virov, ki so napram internetnim bolj zanesljivi. Dandanes je internet neizogibljiv. Kljub podpiranju klasične metode učenja, podpiram občasno uporabo  internetnih virov zaradi lažje in boljše predstavitve določenih stvareh.

VIRI

Digitalne kompetence, pridobljeno : https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc.pdf

Učni načrt za osnovno šolo, pridobljeno : http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost