Uporaba storitev spleta 2.0. za projektno učno delo

UMESTITEV V  UČNI NAČRT ZA 6. RAZRED:

 • Otroci razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni likovni izraz.
 • Spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi.
 • Pri likovnem izražanju poleg tradicionalnih uporabljajo tudi digitalne tehnologije.
 • Razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi.
 • Razvijajo občutek za odnose med različnimi barvami (barvni kontrast).

 

SPLOŠNI CILJI:

 • Učenci se seznanjajo z likovnimi tehnikami (tehnologija).
 • Ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete.
 • Razvijajo ustvarjalne likovno-izrazne zmožnosti in negujejo individualni likovni izraz.

 

KONKRETNI CILJI:

 • Otroci v trojicah ustvarijo poljubno domišljijsko zgodbo.
 • Zgodbo napišejo v program ”Microsoft word”, tega bodo uporabili kot pomoč pri pripovedovanju.
 • Vsak otrok v risarskem računalniškem programu ”Krita” izdela najmanj 1 ilustracijo, ki se navezuje na zgodbo. Ter pripomore k njeni pripovednosti.
 • Otroci pripovedujejo zgodbo s pomočjo programa ”Powerpoint”, ki ga uporabijo za prikaz njihovih ilustracij.

DIGITALNE KOMPETENCE:

 • Deljenje z uporabo digitalnih tehnologij.
 • Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij.
 • Umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin.
 • Ustvarjalna uporaba digitalnih tehnologij.

 

 

POTEK DEJAVNOSTI – DOMIŠLJIJSKA ZGODBA

Z otroci iz 6. razreda, bi izvedela likovno dejavnosti, ki pa je tesno povezana s področjem jezika (književnosti), pri tem pa vse skupaj povezala z razvijanjem digitalnih kompetenc. Otroke bi razdelila v trojice, tem pa bi podala nalogo sestave lastne domišljijske zgodbe. Spodbudila bi jih z temami zdajšnjega letnega časa, njihovimi interesi in hobiji, trenutnimi obravnavanimi temami v šoli itd. Ko bi otroci sestavili svojo zgodbo, bi jo prepisali v program za urejanje besedila ”Microsoft word”. Kasneje bi besedilo natisnili, otroci pa bi ga uporabili kot pomoč pri pripovedovanju zgodbe. Z pripravljenim besedilom, bi otroci določili katere odseke zgodbe, bodo ilustrirali (najmanj 3 risbe, vsak 1 risbo). Otroci si narišejo skice za svoj odsek zgodbe, potem pa jim predstavim risarski program ”Krita”. Skupaj si pogledamo kako naredimo novo stran – list, ter risarske pripomočke, ki so na voljo v programu (radirka, svinčnik, razni čopiči, teksture, markerji in drugo). Otrokom pustim, da eno uro preizkušajo pripomočke in rišejo prosto, da se pripravijo risanje ilustracij za svoje zgodbe. Naslednjo uro otroci začnejo risati svoje risbe v velikosti a4 lista, ki ga je mogoče nastaviti na programu. Ko končajo svoje datoteke shranijo kot ”.png”, te pa vstavijo v ”powerpoint”, kjer dajo 1 risbo na eno stran. S pomočjo ”powerpointa” vsak pripoveduje svoj odsek zgodbe ob risbi.

 

Uporabljeni programi: Krita, Powerpoint, microsoft Word.

Dejavnost bo ocenjena po sledečem kriteriju:

30% = predpriprava na digitalno ustvarjanje (napisana zgodba in narejene skice).

60%= prepis zgodbe v Word, izdelava risbe v Kriti, vstava risb v Powerpoint.

10%= predstavitev zgodbe z risbami (povezanost le teh).

 

MOJE MNENJE O UPORABI SPLETA 2.0 PRI POUČEVANJU

Menim, da zna biti pri višjih razredih uporaba spleta 2.0. uporabna zaradi možnosti raznih programov, ki jih potrebujejo skoraj obvezno (Word, Powerpoint itd.). Vendar z uporabo ne smemo pretiravati, sploh pri mlajših otrocih, kjer je bolj pomembno, da se osredotočijo na tradicionalne medije ustvarjanja. Tudi pri starejših je bolje, da ta medij čim bolje obdržimo, razen, če učenci izkažejo veliko zanimanje za te, v smislu učenja.

 

 

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost