Projektno učno delo podprto z IKT

Ker se mlajše generacije že od malega srečujejo s tehnologijo, se mi zdi primerno začeti razvijati njihove digitalne kompetence v kombinaciji z likovno umetnostnjo že v šestem razredu, saj se mi zdi, da bi bilo to za njih ne prezahtevno in zanimivo.

Na podlagi učnega načrta bi se preko tega projekta spoznavali z različnimi materiali v arhitekturi ter z opremo zunanjega in notranjega prostora. To bi storili s pomočjo fotografij, skic ter programa Floorplanner, namenjenega 3D modeliranju zgradb.

 

POTEK NALOGE

Učenci bi projekt delali individualno, a med seboj bi si lahko pomagali in delili svoje ideje. Vse skupaj bi naloga trajala šest tednov.

Prvi teden bi se predvsem posvetili materialom v arhitekturi. To bi storili tako, da bi otroci s pomočjo mobilnih telefonov fotografirali najrazličnejše materiale bodisi doma, v naravi ali na ulici, ki bi jih inspirirali pri kreaciji lastne zgradbe. Če kateri od otrok nima lastnega mobilnega telefona se lahko pridruži kakšnemu drugemu učencu in fotografije posnameta skupaj, ali pa inspiracijo najde na internetu. Vsak učenec mora izbrati štiri slike različnih materialov, ki bi jih potem objavil v skupno mapo v Google Drive-u. Tako bi cel razred imel dostop do vseh slik, ki bi jih v šoli tudi pokomentirali in poudarili bolj in manj primerne materiale za gradnjo, kar bi jim lahko pomagalo pri pridobivanju idej za nadaljnje razvijanje idej.

Drugi del naloge bi potekal dva tedna, v roku katrih naj bi naredili dve skici. Učenci bi v šoli izdelali tloris stanovanja na A4 format s pomočjo ravnila. Tloris naj bi bil preprost in pregleden z najmanj tremi in največ petimi sobami. Stene bi morali prevleči s črno barvo, da so bolj razvidne. Druga skica bi predstavljala njihove ideje za opremo notranjega prostora, ki bi jih lahko samo s svinčnikom dorisali v tloris. Vsak učenec bi bil deležen vsaj dveh korektur skic (ene vsak teden), kjer bi mu pomagala pri idejnih ali tehničnih težavah. Na koncu bi skice obesili na tablo, da imamo pregled nad deli celotnega razreda.

Zadnjemu delu naloge bi posvetili največ časa in bi potekal s pomočjo šolskih računalnikov, specifično z uporabo Floorplanerja. Uvodno učno uro bi posvetila predstavitvi programa in jih seznanila z osnovnimi funkcijami. Na mejle bi jim tudi poslala linke do tutorialov na YouTubu, ki bi si jih lahko pogledali doma, da bi jim bila uporaba spletne programa bolj jasna. Nato bi skenirali vse tlorise in jih vstavili v Floorplanner, kar bi bila osnova za grajenje 3D modela, tako da bi samo sledili že narisanim stenam. Po končani konstrukciji sten bi se učenci lahko posvetili notranjemu opremljanju prostora, saj Floorplanner nudi bogato ponudbo najrazličnejšega pohištva. Pri tem bi morali biti pozorni, da oprema deluje harmonično in da prostori niso prenatrpani. Ker bi izdelava te naloge potekala v šoli, bi jim bila takoj na voljo, če bi naleteli na težave ali vprašanja pri uporabi programa.

Zadnjo skupno uro bi posvetili ocenjevanju. Vsak učenec bi pred razredom najprej predstavil svoje fotografije materialov in razložil zakaj jih je izbral za to nalogo, nato bi si skupaj pogledali njegovo skico, nazadnje pa bi s pomočjo projektorja pokazal svoj končni izdelek v Floorplannerju.

 

Uporabljene storitve in aplikacije

Google Drive – omogoča shranjevanje in objavljanje dokumetov, ki so lahko privatni ali javni. V našem primeru bi bil dostop do fotografij javen. Za dostop do Google Drive učenci potrebujejo le Googlov račun (gmail).

Floorplanner – omogoča oblikovanje 2D in 3D prostora kar preko spleta. Učenci za uporabo potrebujejo le e-mail, s čimer ustvarijo račun, ki jim omogoča, da zastonj naredijo en projekt, ki ga lahko dostopajo iz katerega koli računalnika. Program je zelo prepost za uporabo, zato se mi zdi primeren za uporabo tudi pri izobraževanju otrok.

 

Pričakovani rezultati

Upam, da se bodo ob izdelavi te naloge učenci bolje spoznali z materiali, uporabljenimi pri gradnji stavb. Med izdelavo skic bodo tudi spoznali osnove arhitekturnega načrtovanja. Z uporabo Floorplanerja pa bodo dobili boljšo predstavo o 3D modeliranju in se spoznali s profesionalnim programom na področju arhitekture.

 

OCENJEVANJE

Pri ocenjevanju bi upoštevala sledeče kriterije:

– učenec je pravočasno v Google Drive naložil vse štiri slike izbranih materialov in jih pred razredom korektno predstavil (20% ocene)

– učenec naredi tehnično dovršeno skico ter upošteva navodila glede števila sob in razporejanja notranje opreme (30% ocene)

– učenec uspešno zgradi in opremi svojo zgradbo v Floorplannerju (50% ocene)

 

DIGITALNE KOMPETENCE

Z uporabo Google Drive in komuniciranjem preko mejla bi učenci razvijali svojo Informacijsko pismenost in komunikacijo, predvsem pa bi s pomočjo te naloge razvijali svoje sposobnosti reševanja problemov, saj bi se tekom izdelave projekta najverjetneje srečali z nekaterimi tehničnimi težavami. Prav tako pa bi se spoznavali tudi z izdelovanjem digitalnih vsebin.

 

Uporaba storitev spleta 2.0 in pedagoškega kolesa v razredu

Zdi se mi, da je tehnologija naša prihodnost, zato se mi zdi pomembno, da se otroci čim prej na zabaven način lahko naučijo računalniške pismenosti, saj bodo to nedvomno potrebovali v poznejših letih. Zato se mi zdi uporaba storitev spleta 2.0 in pedagoškega kolesa v razredu zelo uporabna. Seveda je treba v šoli primerno uravnovesti uporabo tehnologije s klasičnimi metodami učenja.

 

VIRI

 

Pedagoško kolo: https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3704/mod_folder/content/0/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN.pdf  (20.12.2019)

Digitalne kompetence:  https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3712/mod_assign/intro/DIGCOMP_Horizon.pdf (20.12.2019)

Program osnovna šola, likovna vzgoja, učni načrt:  http://www2.arnes.si/~soppnova/Glavni_okvir/UN_likovna_vzgoja_OS_23-marec-2011.pdf (20.12.2019)

 

 

 

(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost