Projektno učno delo

Za pouk šestega razreda osnovne šole pri likovni umetnosti sem se odločila, da bomo ustvarjali kolaž. Kolaž bomo izvajali na temo svojega najljubšega filma, risanke, videoigrice ali knjige ter končni izdelek predstavili.

Naloga bo potekala individualno, torej vsak učenec dela posamezno in bo trajala pet šolskih ure torej tri tedne časa, če bi na urniku imeli po dve uri na teden. Ure bomo razdelili tako, da v prvih dveh urah skupaj pregledamo navodila naloge, pojasnimo če kaj ni bilo razumljivo in se lotimo iskanja idej in materiala. Iskanje materiala je lahko opravljeno v drugi ali tretji uri. Cilj četrte ure je ta, da z materialom naredijo ustrezno in njim všečno kompozicijo ter jo nalepijo. V peti uri pa bi izdeleke predstavili in jih ocenili. Moja pomoč, torej pomoč učitelja bo vedno na voljo, če bo prišlo do kakšnihkoli težav ali nejasnosti.

Storitve in aplikacije pri učnem delu:

Za razlago naloge si bom pomagala s programom PowerPoint, ki mi omogoča prikazovanje slik oziroma primerov uspešno rešene naloge, hkrati pa omogoča dodajanje kratkega besedila ob slikah, da bi bila razlaga še bolj jasna.

Učenci bodo uporabljali splet za iskanje materiala, torej slik. Pri tem lahko uporabljajo različne spletne strani kot so naprimer Flickr, ki jim omogočajo željen material brez kršenja licenc (seznam spletnih strani, katere lahko uporabljajo bi predstavila v uvodni uri). Metrial bi iskali na računalnikih v računalnici ali doma, če bi pouk potekal na daljavo.

Če bi pouk potekal na daljavo, bi uporabljali aplikacijo Zoom za video-konferečna srečanja, ki bi nadomeščala pouk v živo. Torej preko Zooma bi predstavili nalogo s PowerPointom preko “Screen-share” in razčiščevali nejasnosti. Učenci bi s telefoni poslikali postopek in končni izdelek ter slike ustavili v program Word ter mi datoteko posredovali preko E-maila. Peto šolsko uro pa bi se ponovno dobili na Zoom-u, kjer bi izdelke predstavili in jih ocenili

Kratki opisi uporabljenih storitev in aplikacij:

PowerPoint je program, ki omogoča predstavitve na diapozitivih. Na diapozitive lahko vključujemo slike, gif-e in tekst ter je zaradi tega ustrezen in enostaven program za uporabo, ki se ga uporablja predvsem za predstavitve. Ima veliko nastavitev in orodij, ki nam omogočajo narediti zelo raznolike in očem prijazne prezentacije.

Flickr, Pexels, Pixabay in ostale podobne temu spletne strani nam omogočajo uporabo slik, ki nam največkrat omogočajo njihovo uporabo brez strahu, da bi pri tem kršili licence.

Zoom je program za video-konferenčne klice. Obstaja tudi brezplačna različica ki nam ponuja storitev video klepeta in povezovanja kar do 100 naprav hkrati. Klic je omejen na 40-minut. Vključuje tudi funkicije kot so skupna raba zaslona, skupinske video klice ali pa tudi posamezne sobe, ki nam omogočajo sestanek ena na ena ali pa sodelovanje v skupinah v različnih sobah.

Word je program namenjen predvsem pisanju besedil, omogoča pa tudi vstavljanje slik in grafov. Ima veliko nastavitev in orodij, ki omogočajo spreminjanje pisave, naslovov in slik tako kot si želimo.

E-mail ali elektronska pošta  je namenjena predvsem izmenjavi sporočil čez računalniško omrežje. Sporočila lahko vsebujejo tekst, slike, video-te in datoteke. Omogoča izmenjavi sporočil med posamezniki ali skupinami.

KRITERIJI USPEŠNOSTI

 Odlično (5) = dobi učenec, ki je upošteval vsa dana navodila in kriterije. Rešitev likovnega problema je izvirna in ustvarjalna. Učenec upošteva navodila za izvedbo likovne tehnike in jo uspešno uporabi.  Ima naklonjen odnos do likovnega ustvarjanja in je pri delu samostojen.

 Prav dobro (4) = dobi učenec, pri kateremu je rešitev likovnega problema zanimiva in ustvarjalna. Upošteva navodila za izvedbo likovne tehnike in jih uspešno uporabi. Idejo za motiv išče v izdelkih ostalih učencev. Učenec se rad likovno izraža in si prizadeva da bi likovno nalogo izpolnil.

Dobro (3) = dobi učenec, ki je v likovnem izražanju manj spreten. Pri izbiri motivov se pretežno zgleduje po sošolcih. Ima težave pri uporabi likovne tehnike ali pa je uporabil tehniko, ki mu ne leži pretežno. Učenec se rad likovno izraža, čeprav ima pri tem likovne težave. Prizadeva si, da bi nalogo izpolnil

Zadostno (2) = dobi učenec, ki je pri likovnem izražanju neroden in mu predstavlja težave.Pri izbiri motivov se zgleduje po sošolcih in njegov izdelek ni kreativen. Likovno tehniko uporablja površno. Učenec si ne želi likovno izražati in ne sodeluje.

Negativno (1) = dobi učenec, ki ne dosega nobenih minimalnih likovnih kriterijev ali pa če svojega izdelka ne odda.

Cilj naloge je:

  • Ustrezno rešena naloga, torej kolaž na vsebino svojega najljubšega filma, risanke, videoigrice ali knjige.
  • Razvijanje likovnega mišljenja in domišljije.
  • Razvijanje sposobnosti za vrednotenje lastnih izdelkov in izdelkov sošolcev.
  • Razvijanje sposobnosti pri uporabi tehnologije.

Učenci med delom razvijajo tudi različne kompetence in sicer:

  • Informacijsko pisemost; pri iskanju in zbiranju podatkov, saj morajo učenci preko spleta isakti material, ki ga bodo kasneje uporabili pri kolažu.
  • Komuniciranje in sodelovanje; učenci komunicirajo v digitalnem okolju, kjer izmenunjujejo vsebine s spletnimi orodji kot sta naprimer E-mail in Zoom in sodelujejo v skupnostih.
  • Reševanje problemov; učenci se učijo kako rešiti likovni problem ter se soočajo z novimi programi in orodji.
  • Ustvarjanja vsebin; učenci likovno ustvarjajo in delajo nove vsebine. Med ustvarjanjem pa nadgrajujejo njihove likovne sposobnosti.

Splet 2.0 je zelo uporaben saj so vsebine lahko dostopne, hkrati pa nam ponuja vrsto različnih aplikacij in storitev, ki omogočajo aktivno sodelovanje vsakega posameznika. Je veliko naprednejši in bolj zanimiv kot Splet 1.0 saj je le-ta uporabnike omejeval le na pasivno opazovanje vsebin.

Uporaba Spleta 2.0. mi je zelo všeč saj omogoča zelo boljšo in kakovostno poučevanje v šolah. Ne le, da pouk naredi bolj zanimiv in raznolik, vendar tudi nudi orodja in storitve, ki razlago snovi velikokrat naredijo bolj razumljivo saj damo učencem možnost za vidno in slušno razlago. Za popestritev pouka pa lahko uporabljamo programe kot so Kahoot, kjer povežemo učence prek naprav, kjer skupaj rešujejo kviz, s tem pa se na zabaven način veliko naučijo. Menim, da je pomembno učitelje izobraževati kako pravilno uporabljati tehnologijo saj s tem izboljšujemo kvaliteto vsakdanjega pouka ter se lahko boljše in lažje izogibamo težavam, ki nastanejo v  danih izrednih razmerah kot je naprimer pouk na daljavo. Ne le, da je omenjeno izobraževanje pomembno samo za v prid učiteljev, vendar tudi zato, da lahko pomagajo in pravilno seznanjajo s spletom tudi svoje učence, saj je v današnjem času tehnologija del vsakdana.

VIRI:

https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3712/mod_assign/intro/storitve_omrezij_IKT.pdf

http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost