Uporaba storitev spleta 2.0

Projektno učno delo podprto z IKT

Slikanje s kavo

Postavila sem se v vlogo razredne učiteljice v 4. razredu. Nalogo, ki bi izpeljali v okviru likovnega pouka. Izbrala sem risanje s kavo. To nalogo sem izbrala, saj bi učencem rada predstavila s kako preprostih sredstev lahko izdelamo umetniško delo.
Ta naloga v bi v učnem načrtu spadala v drugo izobraževalno obdobje podrobneje v kategorijo oblikovanje na ploskvi, ki bi jo izvedli v slikarski tehniki. S to nalogo bi spoznavali predvsem različne svetlostne odtenke.

Za ta izdelek bi učenci potrebovali le nekaj kave, čopič ter šeleshamer ali malo debelejši papir. Za izvedbo tega likovnega dela bi otroci potrebovali manjšo količino kave, manj kot za debelino enega prsta pokrito dno čajne skodelice, za katero naj vprašajo starše, ko bi ti pili kavo. Če morebiti kateri učenec doma ne bi imel kave, bi lahko isto nalogo izvedel tudi s kakšnim sadnim čajem, tako da bi vrečko čaja namakal v precej manjši količini vode, s tem namenom da bi ta dobila večjo barvitost. Učenec bi si sam izbral motiv, ki bi ga doma najbolj pritegnil. Kot idejo za motiv bi učencem predlagala, da si izberejo kakšno hišno okensko polico s cvetlico, pult ali kakšno omarico, ki se jim morda zdi zanimiva, skratka motiv bi bil poljuben, lahko tudi domišljijski. Postopek bi potekal tako, da kavo postopno redčijo z vodo in opazujejo, kako se tako spreminjajo svetlostni odtenki, ki jih čopič pušča na papirju.
Pri delu bi jim dejala naj poskusijo napraviti določeno sled z kavo, počakajo da se ta posuši ter nato še enkrat čez to isto mesto napravijo lazurno sled s čopičem. To lahko ponovijo še večkrat in opazujejo kaj se pri tem dogaja. S ponavljanjem več lazurnih nanosov se sicer odtenek, ki je nastal na papirju temni.

Potek učnega dela

Najprej bi se v sklopu pouka pogovorili o lazurni risbi in spoznali svetlostne odtenke in sicer kaj to sploh so in kje jih vse najdemo. Za to sem predvidela čas ene šolske ure, ki bi se zgodila na Zoomu.
Delo bi potekalo najprej individualno, tako da vsak učenec izvede svojo sliko s kavo. Nato pa bi se prihodnji teden skupaj spet srečali in bi vsak učenec pokazal svoje delo, ki bi ga skupaj pokomentirali. Pogovorili bi se o tem kaj smo se naučili s to nalogo. Učence bi povprašala, kako se jim je zdela naloga, kateri del naloge jim je bil najljubši, kako so pridobivali svoje odtenke ter ali so imeli pri tem kakšne težave. Dobro se mi zdi, da vsi učenci vidijo dela tudi drugih učencev. Mislim da bi se prav iz tega največ naučili, ko bi sami poskušali vrednotiti svoje delo in delo drugih.

Storitve ali aplikacije s katerimi bom podprla učno delo

Učencem bi navodila za izdelavo naloge predstavila pri pouku. Za to bi uporabila na računalnik naložen program Microsoft PowerPoint, s katerim bi ustvarila predstavitev navodil naloge ter različnih primerov lazurne risbe in risanja s kavo. To predstavitev bi nato, naložila v spletno učilnico, da bi tudi med delom učenci lahko tja pokukali ob morebitni nejasnosti. Microsoft PowerPoint je program s katerim uporabnik ustvarja predstavitve. Razvil ga je Microsoft in spada v del Microsoft Offica. Mogoče ga je poganjati le na operacijskih sistemih Mac OS ter Microsoft Windows.

V primeru, da bi pouk potekal na daljavo, bi bila med delom učencev dosegljiva tako na spletni učilnici (Arnes učilnice), kot tudi na elektronski pošti, če bi kdo potreboval dodatno pomoč, kakšen nasvet za izdelavo ali imel kakšno vprašanje. Elektronska pošta, Gmail je brezplačna storitev, ki jo je razvil Google.
Prva ura pouka in ura, ko bi izdelke pokomentirali bi potekala na Zoomu. Zoom Video Communications ali Zoom je programska oprema za videokonference. Uporablja se za storitve videotelefonije, spletnega klepeta ter poslovne telefonske sisteme. V zadnjem času je uporaba Zooma precej narasla, prav zaradi dela in učenja na daljavo.

Za konec bi pripravila kratek zabaven kviz Kahoot. In tako dobila dodatno povratno informacijo, koliko so se učenci s to nalogo naučili in kako dobro zdaj poznajo temo. Kviz bi bil zgolj informativen in rezultati tega ne bi vplivali na končne ocene posameznih učencev. Kahoot je ime spletne igre, ki je namenjena učenju in se uporablja kot izobraževalna tehnologija. Do igre Kahoot lahko dostopamo s spletnim brskalnikom ali pa z aplikacijo Kahoot.

Kriterij ocenjevanja in pričakovani rezultati dela

Cilji naloge so poznavanje tehnike lazurne risbe. Prepoznavanje različnih svetlostnih odtenkov. In jasno določiti kaj so svetlostni odtenki. Učenci bi spoznavali, kako ustvariti delo z lazuro. Spoznavali bi, da za precej svetlejši odtenek potrebujemo res majhno količino vode.

Odlično (5): Učenec zelo dobro razume nalogo in jo dobro izvede. Videti je, da mu je jasno kaj je lazurna risba ter pojasni kako je prišel do različnih svetlostnih odtenkov na njegovem delu. Sodeluje pri korekturah nalog drugih sošolcev in postavlja smiselne trditve o nalogi. Opaziti je, da je v nalogo vložil trud.

Prav dobro (4): Učenec razume nalogo in jo korektno izvede. Videti je, da ve kaj je lazurna risba. Pojasni kako je prišel do različnih svetlostnih odtenkov pri svojem delu. Sodeluje pri korekturah nalog drugih sošolcev in postavlja grobe trditve o nalogi. Opaziti je, da je v nalogo vložil trud.

Dobro (3):  Učenec izvede nalogo, vendar ne prav razume njenega bistva. Videti je, da mu ni popolnoma jasno kaj je lazurna risba. Pojasni kako je prišel do različnih svetlostnih odtenkov na svojem delu, vendar mu ni popolnoma jasno, kaj so to svetlostni odtenki. Slabo sodeluje pri korekturah nalog drugih sošolcev.

Zadostno (2):  Učenec slabo izvede nalogo, vendar ne razume njenega bistva. Videti je, da ne ve kaj je lazurna risba. Ne pojasni kako je prišel do različnih svetlostnih odtenkov na svojem delu. Ne ve kaj so to svetlostni odtenki. Ne sodeluje pri korekturah nalog drugih sošolcev.

Nezadostno (1): Učenec naloge ne realizira. Ob skupnih korekturah nalog drugih učencev ne sodeluje ali ni prisoten.

Digitalne kompetence, ki jih razvijajo učenci

Skozi aktivnosti učenci razvijajo komuniciranje in sodelovanje s pomočjo digitalnih tehnologij (Zoom, Arnes spletna učilnica ter Elektronska posta, Gmail ).

Učenci sliko svojih del oddajo na spletno učilnico. Svoje delo s pomočjo delitve zaslona pokažejo ostalim učencem. S tem pridobivajo na reševanju digitalnih problemov. Z mobilno napravo fotografirajo svoj izdelek, ga po potrebi obrežejo ali uredijo ter ga oddajo na spletno učilnico.

Uporaba storitev spleta 2.0 in pedagoškega kolesa v razredu

Storitve spleta 2.0

Sama od storitev spleta 2.0 najbolj uporabljam raznorazne wikije, sisteme za zbiranje podatkov in obveščanje ter družbena omrežja. Prav v današnjih časih menim, da najbolj občutimo, kako zelo veliko vlogo v našem življenju predstavlja splet. Smo v težkih časih, v času dela na daljavo ter pouka na daljavo. Zdi se mi da tako učenci kot učitelji in profesorji veliko več truda vlagamo v svoje delo, in se trudimo prilagajati okoliščinam v katerih moramo zdaj delovati in reševati probleme ki se pri novem načinu dela pojavljajo. Tak pouk, ki ga sedaj prakticiramo preko kanalov (Teams in Zoom), bi bil brez tehnologije, ki jo poznamo danes nemogoč. Način dela se je v enem letu popolnoma spremenil.

Pedagoško kolo

Uporaba pedagoškega kolesa v razredu se mi zdi zelo uporabna. Pedagoško kolo zajema pregledno vsebino, za katero dejavnost lahko učitelj uporabi kateri program ali aplikacijo. Pedagoško kolo je pregledno členjeno in razdeljeno na kategorije vrednotenje, ustvarjanje, pomnjenje, razumevanje, uporabo ter analiziranje. Dobro ga je uporabiti, za spoznavanje novih programov ter pri katerem delu so ti programi najprimernejši za uporabo in kaj z njimi lahko dosegamo.

Viri

Ministerstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja. Ljubljana. Pridobljeno s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf

Nančovska Šerbec, I. IKT v izobraževanju. Tema: Storitve računalniških omrežij.  [PowerPoint]. Pridobljeno s https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3712/mod_assign/intro/storitve_omrezij_IKT.pdf

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost