Refleksija

OPIS PROJEKTNEGA DELA

V svoji nalogi sem si za projekt izbrala izdelavo novoletnih voščilnic s pomočjo sodobnih računalniških programov za šolski novoletni sejem. Izdelava voščilnic z najsodobnejšim medijem je primerno delo za vse triade. S to projektno nalogo učenec dodaja novo znanje na področju digitalnih kompetenc in likovnega ustvarjanja, ki jih združujemo in kombiniramo v tem učnem projektu. Omejene učne ure bodo zahtevale skrbno načrtovanje naloge. Temu bi namenila največ šest učnih ur. Pri tej nalogi učenci izražajo občutja, oblikujejo vrednote in razumevanje pomembnosti digitalne pismenosti in razvijajo zaznavanja, gibalne spretnosti in vizualni spomin. Za odlično in kakovostno ustvarjanje bi poskrbela za primeren prostor ter pripomočke, ki bi jih učenci uporabljali enostavno in varno.

Skrbno načrtovane aktivnosti so posamično individualno delo učenca, računalniška učilnica, programska oprema, strokovna usposobljenost dela s programom. Učencu je treba izpolnjevati minimalni standard v znanju dela z računalniško opremo in programom. Dva programa, ki sta najbolj priporočljiva za izdelavo voščilnic, sta Publisher in Adobe Illustrator draw.

Otrokom je, ne glede na starost, zanimivo ustvarjati ter izražati svoja občutja. Tako se otroci veliko naučijo. Pri delu je zelo pomembno, da je otrok sproščen, da mu ne predstavlja to velikega napora ter težavo. Pri digitalnem ustvarjanju je zelo pomembno, da otrok spoznava nove poučne programe, tehnike, pogled v digitalni svet, ki pa je danes zelo odprt in razširjen.

POTEK DEJAVNOSTI

Kot učiteljica likovne vzgoje bi otrokom predstavila novoletno nalogo, ki bi ji s pomočjo navodil sledili pri ustvarjanju voščilnic. Najprej bi doma sami po svoji lastni želji in zamisli izdelali novoletne voščilnice in jih prinesli v šolo. Nato bi vsak otrok predstavil svoj potek dela ter svojo zamisel/idejo. Vsi skupaj bi si podrobneje ogledali narejene voščilnice. Osredotočili bi se na obliko, tehniko in idejo pri uresničevanju digitalnih voščilnic. Preden bi se lotili ustvarjanja digitalnih voščilnic, bi posvetila nekaj besed pravilnemu vedenju v računalniški učilnici ter lepemu ravnanju z računalniškimi pripomočki, saj je kompetenca varnosti zelo pomembna pri izvedbi digitalne umetnine. Poleg varnosti bi otrokom predstavila opremo računalnikov ter aplikacije, s katerimi bi ustvarjali. Kot za pomoč jim bi na interakcijski tabli pokazala postopek ustvarjanja ter uporabe orodij. Po zaključenem predavanju bi vsak učenec individualno zagnal aplikacijo. Za boljše in učinkovitejše delo bi jim na razpolago dala 10 minut za raziskovanje aplikacije ter njenih orodij in nastavitev. Nato bi se otroci že lotili konkretnega ustvarjanja, pri tem bi imeli kot za pripomoček pri ustvarjanju vsak svojo voščilnico. Po končanem ustvarjanju bi otroci svoja digitalna voščila objavili na spletni strani, ki se imenuje Trello, nato bi vse voščilnice zbrala in jih pokazala na interaktivni tabli. Na takšen način bi vsi sodelovali pri vrednotenju in analizi digitalnih umetnin. Otroci bi tako pridobili zmožnost vrednotenja ter analiziranja.

1. TRIADA – Kot učiteljica bi otrokom najprej predstavila likovne in računalniške pojme. Nato bi otrokom predstavila računalniško učilnico in njeno opremo. Po poučnem učenju bi postopoma predstavila postopek digitalnega ustvarjanja. Opozorila bi jih na varno uporabo računalnika ter varno vedenje v učilnici. Nato bi predstavila računalniško opremo. Najprej bi sami raziskovali računalniške aplikacije, nato bi postopoma na pedagoški način predstavila načrt izdelave digitalnih voščilnic. Tako bi otroci na zabaven in sproščen način začeli ustvarjati. Otroke bi pri individualnem delu usmerjala ter jim pomagala pri morebitnih težavah.

CILJI: učenec preizkuša digitalne risarske pripomočke in materiale, neguje svoj individualni risarski izraz, pri risanju uporablja različna ter preprosta računalniška orodja, riše oblike po opazovanju in domišljiji, razvija občutek za razporejanje oblik v risbi, razvija motorične sposobnosti in občutek za ravnanje z različnimi digitalnimi materiali in pripomočki, narisano sliko obogatijo s svetlo-temnimi odtenki ter barvami.

2. TRIADA – Pri drugi triadi bi podala večji poudarek na uporabi spletnih informacij, iskanje virov, raznovrstnih poučnih aplikacij, objavljanju ter pravilnem shranjevanju dokumentov. Pri digitalnem ustvarjanju voščilnic bi otroke spodbujala pri raznovrstni uporabi orodij in barv pri ustvarjanju . Učenec bi pri izražanju ustrezno izbral različne materiale ter ustrezno orodje pri ustvarjanju.

CILJI: razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju in s tem negujejo likovni izraz, razvijajo občutek za odnose med različnimi barvami, razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z računalniki.

3. TRIADA – Otroci bi v tretji triadi lahko že sami ustvarjali, brez moje pomoči. Cilje ter načrt bi učencem predstavila na pedagoški način. Z določenimi cilji bi pri otrocih dosegla sprotno sodelovanje in strategijo učenja. Učenci bi pri ustvarjanju uporabljali barvne kontraste ter samostojno uporabljali digitalne tehnike pri ustvarjanju.

CILJI: razvijajo sposobnost vrednotenja in analiziranja likovnih del, spoznavajo pojme, razvijajo občutek za gradnjo digitalnega prostora, pri oblikovanju uporabljajo različna digitalna orodja.

OPIS APLIKACIJ

Aplikacija Trello je odlična aplikacija za oblikovanje, izdelovanje ter igranje poučnih iger. Orodja, ki jih ponuja aplikacija, se lahko uporabljajo za osebne in poslovne namene, vključno z upravljanjem nepremičnin, vodenjem programskih projektov, izdelavo urnikov, anket … Ima še veliko drugih možnosti, kot so: izdelovanje ček listov, ocenjevalnih lestvic, skupin in komentarjev.

Aplikacija Publisher je odlična za ustvarjanje ter oblikovanje publikacij, urnikov, voščilnic, katalogov in nalepk. Orodja, ki jih ponuja aplikacija, so raznolika. Izberemo lahko katero koli publikacijo, ki nam najbolj ustreza po naši zamisli. Poleg orodji ponuja še druge storitve, kot so vstavljanje slik, tabel, miselnih vzorcev ter risanje. Je odlična Microsoftova aplikacija, ki je lahko dostopna vsem.

Aplikacija Adobe Illustrator draw je odlična aplikacija za ustvarjanje vektorske grafike. Ugodna za uporabnike Androida in Ios. Vsebuje veliko različnih orodij, z njimi lahko rišemo, tipkamo, slikamo, oblikujemo, režemo, povečujemo in manjšamo. Osnovna orodja se uporabljajo za postavitev, prilagajanje in organiziranje dela z natančnim izbiranjem, pozicioniranjem in zlaganjem predmetov. Program je odličen za vse raziskovalce in ustvarjalce digitalnih vsebin.

KONČNI IZDELEK

Po zaključenem digitalnem ustvarjanju bi vsak otrok svoj izdelek objavil v aplikaciji Trello. Tam bi vsak posamezni otrok imel možnost vrednotenja voščilnic. Na razpolago bi imeli vrednotenje izdelkov s pomočjo ocenjevalne lestvice in možnost komentiranja objave. Tako bi vsak otrok razvil sposobnost vrednotenja in analiziranja del. Vse komentarje bi projicirala in bi jih predebatirali. Kot učiteljica bi umetnine ovrednotila s pomočjo kriterija za ocenjevanje likovnih umetnin na podlagi digitalnih kompetenc, ki jih je učenec uresničil oziroma upošteval. Upoštevala bi področja komuniciranja in sodelovanja, izdelovanje digitalnih kompetenc, varnost ter podpodročja sporazumevanja z uporabo digitalnih tehnologij, razvoj digitalnih vsebin, umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin, varovanje naprav, varovanje okolja. Glede likovnega izražanja bi vsakemu posameznem učencu podala objektivno kritiko, saj le tako učenec pridobi motivacijo, občutek za estetiko ter moralo. Po zaključenem ocenjevanju bi imel vsak otrok možnost voščilnico tudi natisniti in jih podariti svojim najdražjim za novo leto. Pomembno je, da je otrok po zaključenem delu tudi ustrezno nagrajen z oceno. Le tako se otrok najbolj zapomni in pridobi motivacijo pri nadaljnjem ustvarjanju.

MOJE MNENJE

Menim, da je uporaba spleta v današnjem svetu prekomerno veliko prisotna pri mladostnikih in otrocih, kar lahko zelo negativno vpliva na otrokov razvoj. Seveda je uporaba spleta v manjših količinah zadovoljiva, saj ni tako škodljiva. Pri uporabi spleta sta poleg časovnega uporabljanja tudi zelo pomembna način uporabe spleta ter uporabljanje aplikacij. Video igrice lahko pri otrocih vzpodbudijo, slabo počutje, bolezni, negativna čustva, zato je zelo pomembno, da otroke ločimo od dolgotrajnega domišljijskega sveta in ga usmerimo v svet resničnosti, saj le tako otrok lahko napreduje. Pri uporabi spleta je zelo pomembna varnost otroka, saj se lahko hitro zgodi grožnja ali pa celo spletno nasilje. Zelo je pomembno, da preden otrok uporabi neko aplikacijo, preverimo, ali je dovolj varna za otroka. Če opazimo, da aplikacija ni varna, to otroku takoj preprečimo. Menim, da je pri tem zelo pomembno, da otroku ponudimo čim več poučnih, zaščitenih aplikacij. Le tako lahko otroka usmerimo v poučen svet digitalnega učenja oziroma ustvarjanja. Pri tem otrok doseže digitalne kompetence ter razvija mišljenje in inteligenco.

VIRI

Carretero S., Punie Y. in Vuorikari R. ( 2017). Dig Comp 2.1 : Okvir digitalnih kompetenc za državljane, osem ravni doseganje kompetenc in primeri rabe. Zavod republike Slovenije za šolstvo. https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc.pdf

Kocjančič, N.F., Karim, S., Kosec, M., Kepec, M., Opačak, Ž., Prevodnik, M., Rojc, J., Velikonja, A., Zupančič, T., Prevodnik, M., Čerkez T., B. in Selan, J. (ur.). (2011). Učni načrt: Program osnovna šola, likovna vzgoja. Zavod RS za šolstvo.https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost