Refleksija – aktivnost

aktivnost

Za načrtovanje aktivnosti na področju digitalnih kompetenc, sem se odločila pripraviti aktivnost za učence druge triade – torej 4., 5. in 6. razred osnovne šole. Pri pregledu kurikuluma za osnovne šole in razmisleku, sem začela načrtovati aktivnost. Želela sem, da se učenci med potekom aktivnosti nekaj naučijo in krepijo svoje digitalne kompetence, hkrati pa jim dati nekaj umetniške svobode.

Pri aktivnosti sem želela povezati in širiti znanja tudi na literarnem področju, zato si bodo učenci izbrali in prebrali mitološko zgodbo – dobili bodo liste s kratkimi mitološkimi zgodbami. Njihova naloga bo, da po zgodbi naredijo ilustracijo na prebrano temo – bodisi da v ilustraciji povzamejo celotno dogajanje, si izberejo glavni lik v zgodbi ter ga ilustrirajo z njegovimi atributi, itd. Dobili bi torej smernice – mitološka zgodba, hkrati pa bi krepili domišljijo – njihova interpretacija prebranega.

potek dela

Aktivnost je načrtovana za 4 šolske ure.

Prvo uro bi učencem predstavila navodila. Na mizo bi razporedila liste s kratkimi mitološkimi zgodbami, vsak bi si izbral eno ter jo prebral. Zgodbe bi bile povzete, tako da bi bil vsak zmožen prebrati do konca prve ure. Komur bi ostal čas, bi si idejo lahko začel skicirati na list.

V drugi uri bi že potrebovali računalniško opremo, tako da bi z drugo uro delo potekalo v računalniški učilnici. Učencem bi predstavila program Krita (namen programa, izbira formata), ter osnovne funkcije (izbira čopiča (brush), kako izbirati barve,…), ki bi jih pri izdelavi ilustracije potrebovali. Predvideno bi predstavitev programa zajela polovico ure, v drugi polovici ure bi učenci že začeli z ilustracijo na Kriti.

Tretja ura bi bila v celoti posvečena njihovem raziskovanju programa, torej ilustriranju.

V zadnji, torej četrti uri, bi čas posvetila pisanju spisa, torej njihove kratke refleksije o samem doživljanju te aktivnosti, kaj bi si želeli za v naprej, kaj jim ni bilo všeč… V njej bodo pojasnili tudi svojo izbiro ilustracije, torej zakaj so si določeno mitološko zgodbo izbrali, ter pojasnili svojo izbiro likovnih elementov glede na navodila.

Navodila so zasnovana glede na znanja, ki so jih osvojili na določeni stopnji;

4. razred: V ilustracijo bodo morali vključiti en barvni kontrast.

5. razred: Pri ilustraciji se bodo odločili glede kompozicije (simetrično/asimetrično), uporabili tople/hladne barve, ali kombinacijo obeh.

6. razred: V ilustraciji bodo vključili likovne spremenljivke in določili kompozicijo (simetrično/asimetrično), in uporabili tople/hladne barve, ali kombinacijo obeh.

V sami ilustraciji bodo učenci morali vključiti znanja, ki so jih pridobili tekom let na področju likovne teorije. Ker nimajo vsi enakega znanja, so navodila izjemoma prilagojena stopnji šolanja učencev (torej učenci 4., 5. in 6. razreda dobijo različna navodila, v smislu zahtevnosti). Ob kakršnikoli nejasnosti glede navodil, bi bila ob procesu na voljo za dodatna vprašanja.

cilji aktivnosti

Pri ocenjevanju dela, bi gledala na aktivnost kot celoto – torej ne zgolj kvaliteta ilustracije, saj imajo različna znanja in interese – temveč na ilustracijo in argumentacijo v spisu.

Učenci bodo po aktivnosti znali argumentirati svoj izdelek ter pojasniti zakaj so določene likovne elemente izbrali/vključili v svoje delo.

Spoznali bodo nov program – Krito, katerega bodo zaradi dostopnosti lahko uporabljali tudi kasneje, morda v svojem prostem času. Predstavitev tovrstnih programov menim da je uporabna, predvsem zato, da vedo da si poleg tradicionalnih likovnih pripomočkov lahko pomagajo tudi z digitalnim svetom.

Pri refleksiji bodo primorani razmišljati z že pridobljenim znanjem, in ga uporabiti v svojem opisu dela – to jim bo koristilo pri izražanju svojih misli/idej.

mnenje

Menim da so digitalne kompetence sploh v današnjem svetu pomembne, saj so postale del našega vsakdana. Sploh v osnovni šoli (ter v srednji), mislim da bi dali lahko večji poudarek na le te, saj so koristne na vsakem koraku – tako v šolah, kot tudi kasneje v službi. Sama v osnovni šoli nisem imela veliko interakcije z raznimi računalniškimi programi, kar se mi zdi škoda, saj so zelo uporabni.

Krito sem se odločila vključiti v aktivnost zato, ker je po mojem mnenju zelo uporaben program – veliko se z njo da ustvariti, urediti itd. Spoznala sem jo šele v letošnjem letu, zaradi njene dostopnosti in funkcij, ki jih ponuja pa sem mnenja da bi jo lahko predstavili večjem številu ljudi (v tem primeru učencev)

viri

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf

(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost