Projektno delo

Postavila sem se v vlogo predmetnega učitelja za 6. razred. Aktivnost, ki sem si jo izbrala je visoki tisk-linorez. Ta aktivnost je del kurikuluma za 6. razred osnovne šole.

Delo bi potekalo individualno, saj bi bilo to aktivnost zelo težko izvesti kako drugače. Potek dela bi zajemal več tednov, saj je za dobro uresničitev dela potrebno, kar nekaj časa.

Prvo uro bi učencem s pomočjo PowerPointa predstavila tehniko visokega tiska in še podrobneje linoreza. Predstavila bi jim tudi glavne predstavnike na področju grafike in vsakemu učencu dodelila enega izmed njih. Ta umetnik bi jim služil kot navdih za njihovo delo, poleg tega pa naj bi vsak učenec naredil še kratko PowerPoint predstavitev najpomembnejših del tega umetnika. Linorez, ki naj ga naredijo bi bil avtoportret. Po koncu predavanja bi jim naročila, da naj do naslednjič malo premislijo o nalogi in kako se jo bodo lotili.

V naslednji uri bi za linorez učenci izdelali skice na papir A4 formata, takšne velikosti bi bil tudi končni linorez. Med uro bi učencem pomagala, če bi pri delu imeli težave in jim razložila še bolj podrobno kakšne skice se da uresničiti v linorezu.

Tretjo uro bi vsak svojo skico predstavil pred razredom in skupaj bi pokomentirali kaj se da še spremeniti in popraviti.

S četrto uro bi se lotili prerisovanja skic na linolej in začeli bi izdelovati linorez. Sama izdelava linoreza bi potekala še najmanj dve šolski uri, saj to delo vzame veliko časa.

Šesto ali sedmo uro bi odtisnili vse linoreze. Hkrati bi učencem postopek odtiskovanja podrobno opisala, da bi dobro razumeli kako to poteka.

Naslednjo uro bi vsak predstavil umetnika, ki mu je bil dodeljen in svoje dokončano delo. Predstavitve in končni izdelek bi skupaj komentirali in na koncu bi podala končno oceno.

Za delo bi uporabili naslednje storitve:

 • PowerPoint, ki je predstavitveni program in omogoča multimedijske predstavitve na diapozitivih. Te lahko vsebujejo razne fotografije, besedilo, animacije, zvoke in še mnogo drugih stvari. Ta program, bi najprej uporabila jaz že prvo uro kasneje bi ga pa tudi učenci za izdelavo svojih predstavitev.
 • Svetovni splet, ki je ena izmed storitev interneta, bi učenci uporabili za raziskavo umetnika, ki ga morajo predstaviti. Splet je porazdeljen hipertekstni sistem, ki deluje v medmrežju. Sestavlja ga veliko število spletnih strani med seboj povezanimi z hiperpovezavami. Za brskanje po njem potrebujemo program, ki se imenuje brskalnik. Z uporabo brskalnikov bi učenci na spletu našli vse potrebne podatke o umetniku in tudi fotografije, katere potrebujejo za pripravo predstavitve v PowerPointu.

Pričakovani rezultati naloge:

 • Učenci vedo kaj je visoki tisk in še podrobneje kaj je linorez
 • Poznajo glavne predstavnike na področju grafike in vsaj enega izmed njih malo bolj
 • Izdelana skica linoreza, ki je primerna za izdelavo linoreza
 • Izdelan linorez
 • Prepoznaven motiv (avtoportret)

S splošnimi cilji predmeta se rezultati povezujejo v tem, da učenci:

 • razvijejo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del
 • razvijejo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in izdelkov vrstnikov
 • ob uporabi različnih materialov, orodji in tehnologij razvijajo motorično spretnost
 • se seznanjajo z likovnimi tehnikami

Kriteriji za ocenjevanje:

Oceno bi razdelila na dva dela saj je sestavljena iz linoreza in predstavite. Linorez bi predstavljal 80% ocene, predstavitev pa 20%.

 • Za odlično oceno (5): To oceno učenec dobi če snov, ki mu je bila predstavljena dobro razume in jo zna uporabiti za svoje delo. Linorez je izdelan tehnično pravilno in končni odtis je čist. Iz odtisa je razvidno, da gre za avtoportret in kateri umetnik ga je navdihnil. V predstavitvi učenec dela dodeljenega umetnika dobro razume in predstavi. PowerPoint je izdelan estetsko, pregledno, čisto, na njem so le oporne točke in vanj so vključena le najpomembnejša dela. Na samo predstavitev je učenec dobro pripravljen.
 • Za prav dobro oceno (4): To oceno učenec dobi če snov, ki mu je bila predstavljena razume in jo zna uporabiti za svoje delo. Linorez je izdelan tehnično pravilno, končni odtis ni povsem čist. Iz odtisa je razvidno, da gre za avtoportret in kateri umetnik ga je navdihnil. V predstavitvi učenec dela dodeljenega umetnika razume in predstavi. PowerPoint je pregleden, čist, na njem so le oporne točke, poleg najpomembnejših del je tudi nekaj odvečnih. Na samo predstavitev je učenec pripravljen.
 • Za dobro oceno (3): To oceno učenec dobi če snov, ki mu je bila predstavljena razume ampak je ne zna povsem uporabiti za svoje delo. Linorez ni izdelan povsem tehnično pravilno, končni odtis ni čist. Iz odtisa je razvidno, da gre za avtoportret ampak ne kateri imetnik ga je navdihnil. PowerPoint ima poleg opornih točk tudi odvečen tekst, učenec ni izbral vseh najpomembnejših del, veliko je odvečnih. Na predstavitev učenec ni povsem pripravljen.
 • Za zadostno oceno (2): To oceno dobi če predstavljene snovi učenec ne razume najbolje. Linorez ni izdelan tehnično pravilno, odtis ni čist. Iz odtisa ni povsem razvidno, da gre za avtoportret. PowerPoint nima opornih točk ampak preveč teksta, učenec ni izbral najpomembnejših del. Na predstavitev učenec skoraj nič ni pripravljen.
 • Za nezadostno oceno (1): To oceno dobi če predstavljene snovi ne razume. Linorez ni izdelan ali pa je izdelan zelo tehnično nepravilno. Odtisa ni ali je pa tako ne čist, da ni nič prepoznavno. Iz odtisa ni razvidno, da gre za avtoportret. PowerPointa ni ali pa je izdelan povsem nepravilno. Na predstavitev učenec ni pripravljen.

Skozi delo učenci razvijejo digitalne kompetence:

 1. Informacijska pismenost: Za predstavitev in raziskavo dodeljenega umetnika morajo iskati in zbirati podatke. Te podatke morajo tudi vrednotiti.
 2. Komuniciranje in sodelovanje: Za predstavitev morajo zbrane podatke deliti z uporabo digitalnih tehnologij.
 3. Izdelovanje digitalnih vsebin: Izdelava predstavitve.

Uporaba storitev spleta 2.0 v razredu se mi zdi zelo pametna. Z uporabo teh storitev lahko učitelj učencem lažje predstavi učno snov in še bolj pritegne pozornost učencev. Te storitve učiteljem tudi olajšajo predstavitve težjih učnih snovi, saj jih lahko uporabijo za boljšo in bolj razumljivo razlago. Prav tako tudi učencem to zelo koristi, saj s pomočjo teh storitev učno snov lahko lažje razumejo.

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost