REFLEKSIJA (predavanja) – IKT V IZOBRAŽEVANJU

KURIKULUM ZA OSNOVNE ŠOLE
(glede na uradno spletno stran ministrstva za izobraževanje)

Učni načrt za učence 7. , 8. in 9. razreda

• razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni likovni izraz,
• spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi,
• oblikovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem naploskvi,
• ob upoštevanju likovnih zakonitosti izdelajo modno skico,
• razvijajo občutek za gradnjo iluzije prostora,
• pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo tradicionalna orodja in materiale ter digitalne tehnologije, e izdelajo fotomontažo oz. animirani film,
• posnamejo kratek video, e razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del,
• spoznajo likovna dela nacionalne in mednarodne likovne kulturne dediščine,
• razlikujejo med industrijsko in umetniško grafiko,
• spoznavajo in izvedejo različne grafične tehnike,
• naredijo grafiko v kombinirani tehniki,
• uporabijo osnovne postopke digitalnih tehnologij,
• izdelajo fotografijo in so pozorni na kadriranj

Znanje, katero se uči učenec v 7. razredu OŠ

• kompozicija
• odnos delov do celote v kompoziciji
• razmerje
• vrste kompozicij
• kader
• Zaporedje
• nasičena barva
• Nenasičena barva
• kakovostno barvno nasprotje
• barvne dimenzije (svetlost, barvnost, nasičenost)
• barvna skladnost
• umetniška grafika
• industrijska grafika
• visoki tisk

 1. AKTIVNOST – BARVNA NASIČENOST IN NENASIČENOST BARV
  ( opišite aktivnost, ki jo nameravate uporabiti (umestitev le-te v kurikulum))

Iz perspektive učiteljice likovne vzgoje sem si glede na kurikulum likovne vzgoje na slovenskih osnovnih šolah izbrala poglavje nasičenih in nenasičenih barv. Učenci v naših osnovnih šolah to temo predelujejo v tretji tiradi, bolj specifično pa v sredini sedmega razreda.
Pri pouku nameravam uporabiti Program Microsoft Paint , na katerem bodo učenci s pomočjo oblik in likov naredili dano nalogo. Vsaka skupina si lahko izbere svojo barvo, ter z nasičenostjo oziroma nenasičenostjo le te naredi abstraktno digitalno delo.

 1. OPIS PROJEKTNEGA DELA V UČILNICI
  (opišite pričakovan potek projektnega učnega dela: individualno/v parih/skupinsko; trajanje; predvidene vloge deležnikov (učencev, učitelja); kakšne storitve lahko uporabijo učenci/učitelji za organizacijo dela?)

Nalogo bi porazdelila po skupinah, saj s tem spodbujam sodelovanje in organizacijo posameznikov. V razredu bi bilo približno 5 skupin (odvisno od števila učencev v razredu), od tega največ 5 oseb v vsaki. Učenci se v skupine postavijo sami, dokler njihova izbira to ne moti vseh ostalih prisotnih v razredu. Delo naj bi trajalo tri šolske ure, kar je odlično saj ima večina osnovnih šol likovni pouk na kupu, ure pa ena za drugo. Tako bi aktivnost pri pouku trajala samo en dan. Otrokom bi teden pred aktivnostjo obvestila, da ne bomo imeli navadnega pouka in jih prosila naj si v naprej naredijo seznam skupin. Tako si bomo pridobili še nekaj dodatnega časa in se bomo takoj lahko spravili k delu.
Tisti teden bi za pouk rezervirala računalniško učilnico, saj mogoče vsak otrok nimam dovolj finančne moči za si kupiti telefon ali računalnik.
Vsaka skupina dobi svoj računalnik, pred začetkom pa bi jim kratko razložila kaj Microsoft Paint je, ter kako se ga uporablja. Predlagala bi jim, naj uporabijo storitev »naredi/nariši obliko«, saj si bodo tako olajšali delo, vendar jih s tem ne bom omejevala.
Prvih 20 minut šolske ure bi jim pustila, da Paint raziskujejo sami. Po dvajsetih minutah pa bi šla do vsake skupine in z njimi predebatirala njihove ideje in načrte za nalogo. Po potrebi bi jim z uporabo Microsofta Painta pomagala ali pa dala nasvet pri uporabi.
Obhod po razredu bi naredila vsake 15 minut v primeru, da bi kateri od učencev potreboval pomoč. Tako bi pa opazovala tudi njihov napredek in postopek dela.
Dela bi shranili s kratico ».png«, učenci pa bi mi jih poslali na služben mail.

 1. APLIKACIJE S KATERIM BOM PODPRLA UČNO DELO
  (izberite do 2-3 storitvi ali aplikacije (lahko si pomagate s pedagoškim kolesom iOS, Android) s katerimi boste podprli projektno učno delo. Na kratko ju/jih opišite.)

• Svojo razlago navodil bi podkrepila s Power pointom. Nanj bi napisala glavne/ pomožne besede, ter dala nekaj primerov iz prejšnjih let, oziroma primerov, katere bi naredila sama. Power point je ena od aplikacij, katera pomaga pri pomnjenju stvari in omogoča multimedijske predstavitve na diapozitivih. Microsoft PowerPoint je predstavitveni program, ki ga je razvil Microsoft, del Microsoft Office. Deluje le na operacijskih sistemih Microsoft Windows in Mac OS.


• Za delanje zapiskov, skic in seznama skupin bi učencem priporočila program INKredible-Handwriting Note, saj je program brezplačen in enostaven za uporabo. Program posnema pisanje po papirju in ima mnogo različnih pisal s namenom udobja tistemu ki piše. S pomočjo pedagoškega kolesa Android , ga uvrščamo pod del za analizo.

• Za vrednotenje del bi uporabila Moodle mobile, saj je aplikacija enostavna za uporabo, tako za učitelja, kot za učenca. Hkrati se na objavljeno nalogo da komentirati iz obeh strani, ter se točno vidi čas oddaje naloge. Moodle mobile je odprtokodni sistem za postavitev spletnih učilnice.

 1. KRITERIJ OCENJEVANJA
  (povejte kateri so pričakovani rezultati dela? Kako nameravate oceniti izdelke učencev (kriteriji) in celotno projektno učno delo? Kako se rezultati povezujejo z učnimi cilji predmeta?)

• Pričakujem pozitivne rezultate, saj je aktivnost drugačna od vsakdanjega pouka in bo zato otrokom zanimivejša. Hkrati bodo sodelovali v skupinah, kar bi jim moglo dati dodatno motivacijo za trud.


Tabela za kriterij ocenjevanja avtorja Maruša Perenič je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

• Ocena hkrati temelji na sodelovanju s sošolci v skupini, več sodelovanja pomeni več plus točk pri končni oceni.

 1. UPORABA DIG.COMP PRI AKTIVNOSTI

(Katere digitalne kompetence (DIGCOMP 2.1 vsebuje 21 kompetenc, 5 področij) razvijajo učenci skozi aktivnost, oz. na katera digitalna kompetenčna področja se nanaša aktivnost?)

Učenci pri aktivnosti razvijajo digitalne kompetence . Še posebno pa otroci prakticirajo kompetence komuniciranja in sodelovanja, bolj specifično pa deljenje usebin z uporabo digitalnih tehnologij in sodelovanje med seboj z uporabo digitalnih tehnologij. Pod smerjo izdelovanje digitalnih vsebin pa se učenci naučijo umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin, ter uporabo avtorskih pravic in licenc.

 1. OSEBNO MNENJE

(podajte svoje lastno mnenje o uporabi spleta in aplikacij oz. pedagoškem kolesu v razredu.)

Osebno mislim, da je slovenski osnovno-šolski sistem rahlo zastarel in bi mu prav prišel tehnološki napredek. Uporaba tehnologije olajša delo tako profesorjem , kot učencem, saj so viri in informacije lažje in hitreje dostopni, hkrati pa zapiski bolj pregledni. Istočasno pravilna integracija pravih tehnologij lahko naredi pouk za učence bolj zanimiv, ter se zaradi tega počutijo bolj vključene – tako pa dosežemo večji in hitrejši napredek.

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost