Refleksija

Za aktivnost sem izbral prikaz zgodbe s pomočjo stripa. S pomočjo stripa bi učenci tretje triade prikazali zgodbo ali nakazali sporočilo. Strip lahko ustvarijo s pomočjo fotografij ali pa ga narišejo. Strip sem izbral, ker se učenci v tem obdobju ukvarjajo s stvarmi, ki povezane tudi s stripom.

V sedmem razredu se učijo kompozicijo, kader, barvne dimenzije, nasičenost barv. V osmem se učijo iluzijo prostora, prostorske ključe (nizanje figur, delno prekrivanje, plani, velikosti, intenzivnost linij, svetloba in senca), prostorske plane. V devetem pa, perspektivo in animacijo. V učnem načrtso cilji izdelanja fotomontaže oz. animiranega filma, snemanje kratkega filma, Uporabljajo osnovne postopke digitalne tehnologije, izdelajo fotografijo in so pozorni na kadriranje.

Delo bi potekalo po skupinah. Skupino naj bi sestavljali štirje učenci. Eden bi bil odgovoren za pisanje scenarij oz. zgodbo, drugi trije pa za slike oz. fotografije. Učitelj bi zgodbo pred začetkom dela preveril in če potrebno pravilno usmeril nadaljevanje dela. Zgodbo lahko zapisuje v Wordu in jo preko oblaka, pošilja ostalim udeležencem, ki bi mu pomagali pri zgodbi. Z komuniciranje bi lahko uporabili Discord ali kakšno drugo platformo za komuniciranje. Pri izvedbi imajo na voljo slikanja fotografij, kjer bi fotografijam dodajali oblačke z besedilom ter slike obdelali s pomočjo programa za obdelovanje slik. Druga opcija pa bi bila risanje slik. Risali bi digitalno s programom za risanje. Dokumente z slikovno vsebino bi si pošiljali v pregled in v popravek. Delo bi si razdelili tako, da vsak nariše nekaj prizorov, na kocu pa jih združijo.

Pri projektnem delu bi si pomagali z Wordom, kjer bi lahko v oblaku vsi dostopali do dokumenta in ga spreminjali. Za risanje in urejanje slik bi lahko uporabljali Krito, brezplačni dostopni program za risanje z dobrim orodjem za ustvarjanje ilustracij in stripov. Ima tudi dodatne nastavitve oz. funkcije za izdelovanje stripov. Druga možnost bi bila Inkscape, kjer bi s pomočjo vektorske grafike ustvarjali strip ali pa le dodajali oblačke s tekstom k slikam. Ima veliko funkcij risanja, tudi 3D. Tretja možnost pa bi bila OpenShot Video Editor, kjer bi fotografijam dodali besedilo in razne svetlobne učinke ter ustvarili kratek video-strip.

Pri projektni nalogi se bolj kot sama zgodba pričakuje dobro izkoriščen medij, ki so ga izbrali. Pri fotografiji bi morali biti pozorni na svetlobo, kompozicijo igralcev v kadru, kot pot katerim slikajo, izbrati morajo tudi primeren prostor za fotografiranje. Pri izbiri elektronike bi se upošteval njihov argument za izbiro, fotografiranje s telefonom ali fotoaparatom. Kakšne so prednosti enega in drugega, telefon imajo skoraj vsi, dobre kamere lahko omogočijo boljšo sliko, uporaba raznih pripomočkov kot so stojalo, umetna osvetlitev. Pri risanju v programu bi se gledalo na način risanja, ki so izbrali, kako so si pomagali, katere funkcije v programu so uporabili ter zakaj, kakšne strategije so uporabili.

Rezultati dela naj bi prinesli nove osvojene veščine, katere bi nadalje uporabljali in razvijali. Pri delu naj bi se naučili timskega dela. Tisti, ki je bil zadolžen za pisanje teksta, naj bi prejel pomoč od ostalih treh, njegova naloga naj bi bila predvsem pisati ideje vseh udeležencev, nato pa bi se pridružil izdelovanju ostalim trem.. Cilj naj bi bil prikazati zgodbo skozi dobre fotografije ali slike.

Kriterij bi temeljil na tem koliko znanja, ki je predpisano v učnem načrtu, je uporabljeno in videno v delu, kako je bilo delo organizirano in izvedeno. Z dobrimi rezultati učenci utrdijo delo v skupini in znanje, ki ga uporabljajo pri likovni umetnosti.

Skozi aktivnost učenci razvijajo:

  • Informacijsko pismenost – brskanje, iskanje in izbira podatkov , informacij in digitalnih vsebin;
  • Komuniciranje in sodelovanje – sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij, deljenje z uporabo digitalnih tehnologij ( izbrati enostavne digitalne tehnologije za sporazumevanje in prepoznati primerna enostavna orodja komunikacije v danih okoliščinah), sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij (prilagajati uporaba najprimernejših digitalnih orodij in tehnologij za sodelovalne procese, izbrati najprimernejša digitalna orodja in tehnologije za skupno ustvarjanje podatkov, virov in znanja);
  • Izdelovanje digitalnih vsebin – razvoj digitalnih vsebin ( uporabiti načine, kako ustvariti in urejati vsebine v različnih formatih, pokazati načine, kako se lahko izrazim preko ustvarjanja digitalnih sredstev).

Uporaba spleta in aplikacij ponuja pedagoškemu delu v razredu nove možnosti. Splet ponuja ogromno podatkov, ki jih lahko preiščemo, preverimo in uporabimo. Ponuja nam možnost deljenja znanja in našega dela v šoli. Na spletu je ogromno vsebin, ki pripomorejo k učnemu načrtu in boljšemu učenju učencev. S pomočjo.

viri

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf

https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc.pdf

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost